Sediment sampling of „Tăul fără fund” peat bog (Băgău village, Romania)