AZ ATOMKI-RÓL

IKER

1954-ben alapítva

Az Atommagkutató Intézet, rövidebb nevén Atomki, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának tagja Debrecenben. Az Atomki alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás, mellyel hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos kultúra fenntartásához.