GINOP-2.3.2-15-2016-00009

A projekt címe:
Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ (IKER): Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése

Kedvezményezett:
Atommagkutató Intézet

A projekt megvalósítási
időszakának kezdő időpontja:
2016.09.01.

A projekt fizikai befejezésének
tervezett napja:
2020.11.29.

A támogatás összege:
1,966 MILLIÁRD FORINT

A támogatás mértéke: 100%

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

EREDMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS KIADVÁNYOK

ELEKTRONIKUS MEGJELENÉS (ePUB)

IKER TV