Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ

A Debrecenben működő MTA Atomki alapfeladatai az atom-, mag- és részecskefizikai alapkutatások és az eredmények alkalmazása.

infra_nemesgaz

Ilyen elsősorban a dinamikusan fejlődő, az atomipartól a klímakutatáson át a múltbeli és jelen környezetet vizsgáló környezetanalitika, a jelen pályázat tématerülete. A kísérleti munka nagy súlya miatt komoly szerepet kap a kutatási eszközök fejlesztése, és annak műszaki, elektronikai, vákuumtechnikai és számítástechnikai háttere.

A minél jobb eszközök kifejlesztése önálló kutatási területeket is jelent, melynek eredményei az alkalmazott kutatásokban hasznosul.

ATOMKI 2013.06.05.-06.

A projekt keretében megalapuló új Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ témaköre hagyományosan azokat az interdiszciplináris kutatásokat öleli fel, ahol a klasszikusan értelmezett fizikai módszerek más társtudományágakkal (geológia, hidrológia, légkörtan, biológia, történelem, és környezetvédelem) együtt alkalmazva érhetik el céljukat. A kapcsolódó tématerületek általában természetes módon egy-egy nagyobb műszercsoport, egy-egy konkrét metodikai módszer köré szerveződve jelennek meg. A vizsgált különböző fluidumok (kőzet – víz – levegő – élővilág ‒ civilizáció) működésének megértése csak egymásra hatásukat figyelembe véve végezhető el hatékonyan, így az Atomkin belüli együtt élő módszerek, témák koncentráltsága nyilvánvalóan nagyban segíti azok egyéni sikereit is.

Az intézet környezetfizikai kutatásainak jelentőségét és az ebben dolgozó kutatócsoportjaink eredményeit mutatja, hogy a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) Projektben az Atomki nyolc különböző környezetfizikai kutatási infrastruktúráját egybe foglaló Atomki HEKAL csoportos infrastruktúra megkapta a stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) minősítést 2010-ben.

A hazai kutatási együttműködések tekintetében az MTA Atommagkutató Intézet, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont intézetei, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Egyetem között több évtizedes tudományos kapcsolat áll fenn, amely az intézeti infrastruktúrafejlesztéseknek és az elnyert kutatási projekteknek köszönhetően még nagyobb lendületet kapott az elmúlt években.

A hazai kapcsolatok mellett számos nemzetközi együttműködés is létrejött az elmúlt években a következő partnerekkel: Babes-Bolyai Egyetem, Niels Bohr Intézet, Uppsalai Egyetem, Royal Holloway, ETH Zürich, Innsbrucki Egyetem, Heidelbergi Egyetem, Graz-i Műszaki Egyetem, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA), Kassai Egyetem, Belgrádi Egyetem, Grenoble-i Asztrofizikai és Planetológiai Intézet.