Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ

IKER

A Debrecenben működő HUN-REN Atommagkutató Intézet (HUN-REN ATOMKI) alapfeladatai az atom-, mag- és részecskefizikai alapkutatások és az eredmények alkalmazása

A projekt keretében megalapuló új Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ témaköre hagyományosan azokat az interdiszciplináris kutatásokat öleli fel, ahol a klasszikusan értelmezett fizikai módszerek más társtudományágakkal (geológia, hidrológia, légkörtan, biológia, történelem, és környezetvédelem) együtt alkalmazva érhetik el céljukat.

A kapcsolódó tématerületek általában természetes módon egy-egy nagyobb műszercsoport, egy-egy konkrét metodikai módszer köré szerveződve jelennek meg. A vizsgált különböző fluidumok (kőzet – víz – levegő – élővilág – civilizáció) működésének megértése csak egymásra hatásukat figyelembe véve végezhető el hatékonyan, így az Atomkin belüli együtt élő módszerek, témák koncentráltsága nyilvánvalóan nagyban segíti azok egyéni sikereit is.

Az intézet környezetfizikai kutatásainak jelentőségét és az ebben dolgozó kutatócsoportjaink eredményeit mutatja, hogy a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) Projektben az Atomki nyolc különböző környezetfizikai kutatási infrastruktúráját egybe foglaló Atomki HEKAL csoportos infrastruktúra megkapta a stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) minősítést 2010-ben.