A HUN-REN ATOMKI-RÓL

IKER

Alapítva 1954-ben

A HUN-REN Atommagkutató Intézet, röviden HUN-REN ATOMKI, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) tagja Debrecenben.

Az ATOMKI munkatársai – 2017. június 24.-én a Juniális rendezvényen

Az Atomki alaptevékenysége a természet törvényeinek megismerésére irányuló mikrofizikai kutatás, mellyel hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos és műszaki kultúra fenntartásához.