Két Picarro gyártmányú Cavity Ring-Down Spektrométer (CRDS)

IKER

Két Picarro gyártmányú Cavity Ring-Down Spektrométer (CRDS) került beszerzésre és telepítésre az IKER Kutatóközpontban a légköri CO2 és CH4 üvegházhatású gázok mennyiségének és stabilizotóp arányának folyamatos, valós idejű mérésére.

A Picarro G2401 (CO2 + CO + CH4 + H2O) CRDS analizátor egy terepre is vihető légköri nyomgáz elemző műszer. Ez a berendezés egyszerre négy különböző légköri összetevő folyamatos együttes mérését teszi lehetővé, világviszonylatban is kiemelkedő stabilitás, pontosság és hordozhatóság mellett. A közeli-infravörös spektrumot használó CRDS technológia képes a légköri vízpára, CO2, CO és CH4 tartalom ppb érzékenységű (1:1 000 000 000 keverési arány, part per billion) meghatározására, akár hónapokon keresztül is, úgy, hogy az eredeti kalibráció nem csúszik el.

A Picarro G2201-i típusú berendezés a CO2 és CH4 együttes szén-stabilizotóp mérésével kétféle analizátort egyesít magában. Ezzel az egy műszerrel lehetségessé válik a szén útját a forrásoktól egészen a megkötődési folyamatokig vizsgálni. Kis mérete és robusztus kialakítása lehetővé teszi a terepi mérések kivitelezését, ami segíti a mintavételi lefedettség és mérési stratégiák helyszíni optimalizálását és változtatását a jobban használható eredmények nyerése érdekében.

A Picarro analizátorok időmérésen és optikai abszorpción alapuló spektroszkópiai berendezések, melyek a mérendő nyomnyi mennyiségű gázösszetevő koncentrációját és izotópösszetételét tudják meghatározni. Működésük alapja a hullámhossz-kontrollált cavity ring down technológia (WS-CRDS), amelyben fény cirkulál át a mintagázon, egy rendkívül hosszú úthossz mentén annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékű kölcsönhatásba léphessen a gázmolekulákkal, hogy kitűnő érzékenység legyen elérhető egy egyébként kompakt és robusztus kialakítású berendezésben.

Szinte minden kismolekulájú légköri alkotó (pl. CO2, H2O, H2S, NH3) és azok eltérő izotópokat tartalmazó változatai (pl. H218O, 13CO2, 15N14N16O) is egyedi módon képesek abszorbeálni a közeli-infravörös fény adott hullámhosszait. A fényelnyelés mértéke az adott komponens koncentrációjától és a fény által a gázmintában megtett út hosszától függ. A korábbi, konvencionális infravörös analizátorok csak a milliomod (ppm, part per million) résznek megfelelő koncentrációtartományok mérésére voltak alkalmasak, míg a Cavity Ring-Down Spektorszkópia (CRDS) esetén ez az érzékenység ezerszer vagy akár közel milliószor is nagyobb lehet. A nagyobb érzékenység az üregrezonátor technológiának és a nagypontosságú időmérési módszernek köszönhetően lett elérhető. A rezonátorba beépített többszörös tükörrendszer segítségével a fény többszörösen visszaverődve halad át a mintagázt tartalmazó cellán, ami jelentősen megnöveli az optikai út hosszát. Egy 25 cm fizikai hosszúságú rezonátorban az effektív optikai úthossz akár 20 km fölötti is lehet az üregen belül.

Kapcsolódó Fotódokumentáció