Lézer ablációs berendezéshez kapcsolt induktív csatolású plazma tömegspektrométer (LA-ICP-MS)

IKER

2013-ban indultak a mérések az induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel (gyártó: Agilent, típus: ICP-MS 8800). A készülék alkalmas a ng/l – μg/l koncentrációtartományban – a hidrogén és a nemesgázok kivételével – szinte minden elem koncentrációjának meghatározására.

A készülék különlegessége, hogy két kvadrupól egységet tartalmaz, közöttük ütközési cellával. Az ütköző gázokkal a molekula-ionok okozta zavarást lehet kiküszöbölni. Ezért olyan nagyfelbontású MS/MS méréseket lehet vele elvégezni amire más készülékek nem képesek. Lehetőség van izotóparányok mérésére is. Felszíni és felszín alatti vizek nehezen mérhető, és kis koncentrációban megtalálható alkotóinak meghatározásán dolgoztak vele (pl. Ag, As, I, Th, U). Lézer ablációs berendezés is csatlakozik a készülékhez, mely lehetővé teszi szilárd minták közvetlen elemzését, elemtérképek készítését. A módszer lehetőséget biztosít különleges vizsgálatokra is, pl. Th/U kormeghatározás, ritkaföldfémek, platinacsoport elemeinek mérése.

Kapcsolódó Fotódokumentáció