MAT253 Plus típusú tömegspektrométer

IKER

Az ICER laboratóriumban megkezdődött a Thermo Fisher Scientific MAT253 plus izotóp aránymérő tömegspektrométer és a hozzá kapcsolt Kiel IV automata karbonát feltáró rendszer installációja.

Ez a rendszer alkalmas kis mennyiségű (20 µg) karbonát minták tradicionális szén és oxigén izotóp arány mérésére, emellett a „clumped” azaz akarbonát  kapcsolt izotóp aránymérés a fő feladata. A kapcsolt karbonát termometria, mint módszer különböző típusú karbonátok (édesvízből kivált, dominánsan abiogén karbonátok, biogén karbonátok, fosszilis otolitok) vizsgálatánál lesz alkalmazva paleoklimatológiai pareméterek rekonstruálása céljából (lásd: Események).

Kapcsolódó Fotódokumentáció