Multikollektoros induktív csatolású plazmaionforrású tömegspektrométer (MC-ICPMS)

IKER

2018. novemberében sikeresen beüzemeltünk a Neptune Plus MC-ICPMS-t, amely segítségével hazánkban eslőként speciális izotóparányok epszilon-pontosságú mérésével kormeghatározást és különféle elemek nem-konvencionális izotóparányainak vizsgálatát szeretnénk a tudományos kutatás szolgálatába állítani.

Elsődlegesen meghonosítjuk karbonátok 234U/230Th kormeghatározását, valamint kőzetek, felszín alatti vizek és régészeti minták (csont, leletek) 87Sr/86Sr izotóparánymérését. Geokémiai kutatásainkhoz alkalmazni fogjuk továbbá vas (56Fe/54Fe), réz (65Cu/63Cu), illetve 30,29Si/28Si arányait az MC-ICPMS és a mellé települt C1000-es tisztatéri laboratórium segítségével.

Kapcsolódó Fotódokumentáció