LosGatos lézerspektrométer

IKER

Április közepén installálva lett két Los Gatos Research által gyártott lézeres stabil vízizotóp aránymérő spektrométer, amely alkalmas a vízminták δ2H, δ18O és δ17O mérésére. 

A műszerek lézer alapú abszorbciós spektroszkópia elvén működnek, ez egy pontos optikai abszorpciós módszer, amellyel izotóp fajtákat (H216O, H217O, H218O, H2HO,) mérhetünk egy szimpla gáz mátrixban.

Kapcsolódó Fotódokumentáció